​Vi er et tverrfaglig team som tilbyr helsetjenester til innvandrere med flyktningbakgrunn og familiegjenforente flyktninger i Tromsø kommune. Alle våre tjenester er gratis.

​For helsepersonell og andre som jobber med innvandrere med flyktningebakgrunn: ​Ta kontakt ved behov for samarbeid eller rådgiving.

Tilbudet

Flyktninghelsesøster
  • Mottaksamtale, kartlegging og info
  • Oppfølging
  • Vaksinasjon
  • Barn følges opp etter program for helsestasjon
Flyktninglege
  • Tuberkuloseundersøkelse og anbefalte screeningdundersøkelser
  • Legetime ved behov
  • Oppfølging ved behov
Psykiatrisk sykepleier
  • Kartlegging av psykiske plager
  • Samtaler

Åpningstider og kontaktinformasjon

Åpningstider
​Mandag -torsdag kl  08.30 - 15.00

​Lege Marte Lødemel Henriksen, telefon 906 08 340 mandag/tirsdag/onsdag
​Helsesekretær Anne Asla Bentzen, telefon ​480 09 283 mandag/tirsdag/torsdag
​Helsesøster Kamilla Sofie Thorsteinsen, telefon 954 02 105 mandag - torsdag
​Helsesøster May Elin Sømhovd, 958 04 962 mandag - torsdag
​Psykiatrisk sykepleier Reetta Vuorinen, 90613624 tirsdag/onsdag/torsdag

Adresse: Killengrensgate 7-11, 9008 Tromsø
​Resepsjon: 482 49 684
Felles epost

Ved behov for jordmor send epost til jordmortjenesten@tromso.kommune.no