​Vi er et tverrfaglig team som tilbyr helsetjenester til innvandrere med flyktningbakgrunn og familiegjenforente flyktninger i Tromsø kommune. Alle våre tjenester er gratis.

​For helsepersonell og andre som jobber med innvandrere med flyktningbakgrunn: ​Ta kontakt ved behov for samarbeid eller rådgiving.

Kontakt oss

Besøksadresse: Søndre Tollbodgate 7, 9008 Tromsø (Inngang fra kaia)
​Resepsjon: 916 06 513
Felles e-post

Åpningstider
​Mandag -torsdag klokka 08:30 - 15:00

​Vi har for tiden ikke lege i teamet.

Telefon 
  • ​Helsesekretær Anne Asla Bentzen, telefon ​480 09 283 (mandag / tirsdag / torsdag)
  • ​Helsesykepleier Kamilla Sofie Thorsteinsen, telefon 954 02 105 (mandag - torsdag)
  • ​Psykiatrisk sykepleier Reetta Vuorinen, 906 13 624 (tirsdag / onsdag / torsdag)

Ved behov for jordmor send en e-post til jordmortjenesten@tromso.kommune.no

Om tilbudet

Flyktninghelsesykepleier
  • Mottaksamtale, kartlegging og info
  • Oppfølging
  • Vaksinasjon
  • Barn følges opp til de kan overføres til ordinær helsestasjon/skolehelsetjeneste
Psykiatrisk sykepleier
  • Kartlegging av psykiske plager
  • Samtaler