Den 9. juni 2005 ga kommunestyret sin brede tilslutning til Handlingsplan for miljø 2005-2008 som har en økonomisk ramme på ca. 130 mill.

Kontaktperson i administrasjonen er miljørådgiver Wim Weber.
Postadresse: Rådhuset, Plan og næring, 9299 Tromsø.
Telefon: 777 90 113.
E-post: wim.weber@tromso.kommune.no

Vedtak med utdrag av saksframlegg kan lastes ned nederst på denne sida.