I november 2018 vedtok kommunestyret Klima- miljø- og energiplan for Tromsø 2018 – 2015. I Klima-, miljø- og energiplanen ble det innarbeidet flere tiltak og målsettinger rettet mot redusert plastbruk og en reduksjon av plast på avveie i miljøet.  Et spesifikt tiltak nevnt i planen er utarbeidelse av en strategi og en handlingsplan for prosjektet plastfri by.

Her kan du laste ned hele handlingsplanen for Tromsø som plastfri by.