Miljøtjenesten for barn og unge gir helsehjelp, praktisk bistand og opplæring, samt avlastende tjenester til barn og unge i alderen 0-23 år.

De som kan søke om hjelp fra oss har som oftest en diagnose eller sammensatte utfordringer.  De vanligste diagnosene er lett til moderat utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser, ADHD eller ulike psykiske lidelser.

Det kan også være diagnoser som alvorlige språkforstyrrelser, uspesifiserte atferdsproblemer, uspesifiserte kognitive begrensninger, Tourettes syndrom, ulike funksjonshemminger, spiseforstyrrelser, rus og annet. Det viktigste er at man har behov for timebasert hjelp og at behovet har utgangspunkt i egne utfordringer som ikke håndteres av lavterskeltilbud i kommunen og/ eller spesialisthelsetjenesten.

I tilfeller hvor det i hovedsak handler om psykiske lidelser og rus, har enhet for psykisk helse og rus ansvaret for alderen 18-23 år.
 
Dersom barn og unge i hovedsak har somatiske utfordringer, har de ulike hjemmetjenestene ansvaret for alderen 0-23 år.
 
Vårt mål er å gi rask og fleksibel hjelp på et tidlig tidspunkt, for å unngå at problemer utvikles eller forverres. Det er også et mål at man gjennom hjelpen som gis, skal lære å klare seg mer selvstendig over tid, slik at hjelpen fra oss kan trappes ned.

For å få hjelp må det søkes på eget søknadsskjema som må sendes til Koordinerende helse- og omsorgskontor.

Kontakt oss

Postadresse: Miljøtjenesten for barn og unge, Tromsø kommune, Postboks 6900, Langnes, 9299 Tromsø
Besøksadresse: Arthur Arntzens veg 30, 9020 Tromsdalen

Avdelingsleder: Truls Staer
Telefon: 412 39 244

Hva kan vi hjelpe med?

Miljøtjenesten for barn og unge skal være et helhetlig tilbud som skal hjelpe med gode rutiner og verktøy for å administrere eget liv så godt man kan.

Eksempler på hva vi kan gjøre er: 
 • Avlastning for pårørende/familie
 • Ulike gruppe- og aktivitetstilbud
 • Hjelp til å flytte for deg selv
 • Motivasjon og støtte i forhold til skole / arbeid
 • Støttesamtaler i forhold til dine diagnoser
 • Ulik terapi i forhold til psykisk helse og rus
 • Strukturering av hverdagen
 • Samhandle med ulike offentlige instanser
 • Samarbeide med lege, psykolog, spesialisthelsetjenesten og andre deler av kommunen
 • Hjelp til å styre egen økonomi
 • Administrering og veiledning av medisiner
 • Skaffe ulike hjelpemidler
 • Etablere sosiale nettverk
 • Trene på sosialt samspill
 • Motivasjon til fysisk aktivitet.
 • Veiledning av pårørende/ familie i forhold til deres utfordringer

Hva kan vi hjelpe med?

Miljøtjenesten for barn og unge skal være et helhetlig tilbud som skal hjelpe med gode rutiner og verktøy for å administrere eget liv så godt man kan.

Eksempler på hva vi kan gjøre er:
 • Avlastning for pårørende/familie
 • Ulike gruppe- og aktivitetstilbud
 • Hjelp til å flytte for deg selv
 • Motivasjon og støtte i forhold til skole / arbeid
 • Støttesamtaler i forhold til dine diagnoser
 • Ulik terapi i forhold til psykisk helse og rus
 • Strukturering av hverdagen
 • Samhandle med ulike offentlige instanser
 • Samarbeide med lege, psykolog, spesialisthelsetjenesten og andre deler av kommunen
 • Hjelp til å styre egen økonomi
 • Administrering og veiledning av medisiner
 • Skaffe ulike hjelpemidler
 • Etablere sosiale nettverk
 • Trene på sosialt samspill
 • Motivasjon til fysisk aktivitet.
 • Veiledning av pårørende/ familie i forhold til deres utfordringer