Miljøtjenesten for barn og unge har ansvar for å gi praktisk bistand og opplæring, personlig assistanse og avlastende tiltak til barn og unge i alderen 0-23 år.

Vårt mål er å gi rask og fleksibel hjelp på et tidlig tidspunkt, for å unngå at problemer utvikles eller forverres. Det er også et mål at man gjennom hjelpen som gis, skal lære å klare seg mer selvstendig over tid, slik at hjelpen fra oss kan trappes ned. For noen kan dette skje relativt raskt, mens for andre må det brukes mer tid.

For å få hjelp må det søkes på eget søknadsskjema som må sendes til Tildelingskontoret for barn og unge.

Kontakt oss

Postadresse: Miljøtjenesten for barn og unge, Tromsø kommune, Postboks 6900, Langnes, 9299 Tromsø
Besøksadresse: Nansenvegen 63

Avdelingsleder: Truls Staer
Telefon: 412 39 244

Hvem kan vi hjelpe?

De som kan søke om hjelp fra oss har som oftest en diagnose som gjør at de trenger hjelp. De vanligste diagnosene er lett til moderat utviklingshemming, autisme, asbergers syndrom, ADHD eller ulike psykiske lidelser.

Det kan også være diagnoser som alvorlige språkforstyrrelser, uspesifiserte atferdsproblemer, uspesifiserte kognitive begrensninger, tourettes syndrom, ulike funksjonshemminger, spiseforstyrrelser, rus og annet. Det viktigste er at man har behov for timebasert hjelp og at behovet har utgangspunkt i egne utfordringer som ikke håndteres av Spesialisthelsetjenesten.

Hva kan vi hjelpe med?

Miljøtjenesten for barn og unge skal være et helhetlig tilbud som skal hjelpe med gode rutiner og verktøy for å administrere eget liv så godt man kan.

Eksempler på hva vi kan gjøre er:
 • Avlastning for pårørende/familie
 • Ulike gruppe- og aktivitetstilbud
 • Hjelp til å flytte for deg selv
 • Motivasjon og støtte i forhold til skole / arbeid
 • Støttesamtaler i forhold til dine diagnoser
 • Ulik terapi i forhold til psykisk helse og rus
 • Strukturering av hverdagen
 • Samhandle med ulike offentlige instanser
 • Samarbeide med lege, psykolog, spesialisthelsetjenesten og andre deler av kommunen
 • Hjelp til å styre egen økonomi
 • Administrering og veiledning av medisiner
 • Skaffe ulike hjelpemidler
 • Etablere sosiale nettverk
 • Trene på sosialt samspill
 • Motivasjon til fysisk aktivitet.
 • Veiledning av pårørende/ familie i forhold til deres utfordringer