Prestvannet_300x200.jpgLeter du etter offentlige vedtak i miljøsaker? Miljødirektoratet har lansert et nytt nettbasert miljøvedtaksregister.

Her har alle enkel og fri tilgang til en rekke vedtak etter naturmangfoldloven, blant annet om rovvilt, verneområder, prioriterte arter, utvalgte naturtyper og utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål.

Tromsø kommune har ikke registrert noen vedtak ennå, men hvis du gjør et lokalt søk vil du finne vedtak gjort av andre instanser som berører arealer i Tromsø kommune. Kartsøket fungerer veldig godt.

Om Miljøvedtaksregisteret

Viser enkeltvedtak som tillatelser, avslag og dispensasjoner fra offentlige myndigheter. Miljøvedtaksregisteret er opprettet med hjemmel i naturmangfoldloven. Fastsatt en egen forskrift om registeret med plikt til registrering av vedtak.

Du kan abonnere på vedtak og få varsel om nye vedtak på e-post.

Etter Grunnloven § 112 har borgerne rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta deres rett til miljøkvalitet. (Kilde: miljødirektoratet.no)