- Folk flest vil ikke merke øvelsen, men fordi dette er et mye brukt turområde ønsker vi å informere godt om at det vil skje øvelsesaktivitet, sier liaisonoffiser Bjørn-Roald Davidsen i HV16.
Ingen utfartsområder eller ferdselsårer vil bli avsperret, og øvelsen vil skje på et begrenset område. Aktuell skole og barnehage i området er informert.

- Forsvaret sin øvelsesaktivitet flytter seg mer inn til sentrumsområder. I framtiden vil man årlig oppleve denne type øvelsesaktivitet også i bynært område. Alle skal føle seg trygge på at vi tar hensyn, og oppleve at vårt at nærvær ikke er til hinder, sier Davidsen.

Det vil også pågå militær øvelsesaktivitet på Hillesøy fra fredag og gjennom helgen. Heller ikke her vil aktiviteten legge begrensninger, heller ikke tilgang til turområder, men man vil kunne møte uniformert og bevæpnet personell.