Minelli er et heldøgns botiltak med seks gjennomgangsleiligheter. Målgruppen er jenter i alderen 18-25 år med psykiske lidelser. Maks botid i tiltaket er tre år. Alle bor i egne leiligheter, det er fellesstue/kjøkken som brukes til husmøter/ fellesmiddager o.l. Botiltaket har egen personalbase med fem årsverk, med en person på hvert vaktskift/ døgnturnus.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon
777 91501/ 474 59051
minelli@tromso.kommune.no

Avdelingsleder
Heidi B. Høie
Telefon: 77 79 06 91/ 900 96 076
E-post: heidi.hoie@tromso.kommune.no

Målsetting

Målsetting
Intensjonen ved å samle enkelte av jentene som trenger bo-trening og oppfølging er todelt:
 • å skape et trygt og forutsigbart miljø, med tydelige voksen personer
 • å skape et fellesskap mellom jentene. Dette skal danne grunnlaget for etablering av gode relasjoner til andre.
Dette skal danne grunnlaget for vekst, læring og forberedelse til voksenlivet. Vi ønsker å ta utgangspunkt i det den syke kan mestre - i det friske menneske, og jobbe for å styrke nettopp disse sidene. Et grunnleggende ønske bak Minelli-tiltaket og driften av dette er å gi den psykisk syke både medansvar og valgmuligheter i egen behandling og framtid. Dette innebærer å se på individet som unikt, men ikke uavhengig og uten behov for andre mennesker. Hjelpen kan omfatte:
 • Hjelp til mestring av dagliglivets gjøremål ved opplæring, støtte og veiledning til personlig hygiene, husarbeid, matlaging, innkjøp etc.
 • Hjelp til administrering av medikamenter
 • Hjelp til en mer selvstendig tilværelse
 • Kontaktperson for hver enkelt beboer
 • Deltakelse i utarbeidelse/koordinering av individuell plan
 • Legge til rette for et trygt og forutsigbart miljø

Forventninger til beboerne

Våre forventninger/krav til beboeren
 • Deltagelse i Minelli `s husmøter/fellesmiddager
 • Deltagelse i utarbeidelse av individuell plan og samarbeidsmøter med eksterne parter
 • Ha aktiviteter på dagtid i form av jobb, studier eller annen type aktivitet utenfor huset
 • Følge de husregler og retningslinjer som gjelder for Minelli

Søknad om plass

For å søke om tilbud på Minelli, send søknadskjema til Tildelingskontoret.  Viktig at dokumentasjon vedlegges. Ved ledig plass blir søkere invitert til en samtale.