Tromsø kommune ved Vann og avløp har startet kraftverk i Simavika. Overskudd fra kraftsalg vil komme alle vannabonnenter til gode.
 
Overskuddsvann som tidligere gikk rett i sjøen vil nå produsere kraft nok til 250 boliger i året.
– Minikraftverket i Simavik er et godt eksempel på hvordan vi kan bidra lokalt. Norge har forpliktet seg til å redusere CO2-utslipp, men skal vi håndtere og begrense klimaendringene må vi tenke globalt og handle lokalt, sier byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg.
 
Fra kraftverk via vannverk til kraftverk
Fra 1913 og fram til 70-årene produserte man vannkraft i Simavika, og denne kraftproduksjonen hatt stor betydning for utviklingen av Tromsø by. På begynnelsen av 70-tallet hadde etterspørselen etter vann økt og byen trengte større og bedre vannkilder i tillegg til kildene på Kvaløya og inntaket i Tromsdalselva. I 1974 ble derfor kraftproduksjonen lagt ned for å benytte kildene til vannlevering. I 2015 startet vi igjen opp med kraftproduksjon i Simavika og ringen var sluttet. .
 – Nå har vi overskudd av vann siden stor vannkrevende industri de siste årene har flyttet ut av byen og ledningsnettet er oppgradert. Derfor kan vi i Simavika i dag produsere både vann og strøm, sier driftssjef Tor-Inge Kjeldsen ved Vann og avløp.
 
Overskudd fra start
Minikraftverket vil produsere strøm for tre millioner kroner årlig med dagens strømpris. Overskuddet selges og det vil komme alle vannabonnentene til gode.
I tillegg vil kraftverket gå med overskudd allerede fra første driftsår. Anlegget har fått innvilget grønne sertifikater, en ordning som skal bidra til økt produksjon av fornybar energi.
– For Simavika betyr dette en støtte per år på 1,2 millioner kroner over 15 år. Det betyr at selv med dagens lave kraftpriser går Simavika kraftverk med overskudd, forteller Kjeldsen.