Satsningsområder

Skolens satsingsområder er grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring. For øvrig står arbeid med sosial kompetanse, fysisk aktivitet og informasjonskompetanse sentralt i skolens praksis.