Mortensnes sykehjem ble åpnet i januar 2000 og er en fysisk del av Mortensnes omsorgssenter. Sykehjemmet har 84 plasser fordelt på avdelingene Utsikten, Himmelblå, Bjerkely og Solstua.
På Mellomveien 100 har vi 2 kortidsavdelinger Midnattsol og Nordlys. Senteret ligger fint til med god utsikt til sjøen og til Kvaløya. 

Følg oss gjerne på Facebook 

Vi har egne frisører på Mortensnes omsorgssenter. Ta kontakt med Karin Gyldenvang på telefon 970 24 364 eller Sissel Ebeltoft på telefon 414 14 820 for timebestilling.

Søknadsskjema - Tildeling av helse- og omsorgstjenester

Kontakt oss

Adresse: Ørnevegen 6, 9015 Tromsø
Telefon: 77 79 17 01
E-post

Åpningstider mandag til fredag:
15. september - 14. mai: kl. 0800 - 1545
15. mai - 14. september: kl. 0800 - 1500

Enhetsleder: Margit Anne Måsø 
Telefon: 456 01 399

Sykepleiefaglig rådgiver: Morten Røed
Telefon: 481 85 677

Trivselskordinator: Cecilie Barth-Heyerdahl
Telefon: 971 79 363

Sekretær: Randi Kristine Beck
Telefon: 932 50 483

Sekretær: Bente Sofie Næss
Telefon: 481 86 731

Avdeling Bjerkely

Avdeling Bjerkely har 19 plasser.

Telefon til vaktrom: 953 03 187
Vakttelefon: 932 30 182

Avdelingsleder: Siv-Renate Klaussen
Telefon: 469 29 224

Avdeling Solstua

Avdeling Solstua har 9 plasser.

Telefon til vaktrom: 913 58 751
Vakt telefon: 938 16 198

Avdelingsleder: Konstituert avdelingsleder Siri Zakariassen
Telefon: 468 93 774

Avdeling Utsikten

Avdeling Utsikten har 18 plasser.

Vakt telefon sykepleier: 469 09 781
Vakt telefon grønn (Kløver) : 934 83 184
Vakt telefon gul (Smørblomst): 948 37 493

Avdelingsleder: Birgit Skogmo
Telefon:  468 95 633

Avdeling Himmelblå

Avdelingen har 12 plasser
Vakt telefon sykepleier: 911 24 217
Gruppetelefon: 948 37 483

Avdelingsleder: Elin Svensdatter Johansen
Telefon: 911 30 587
 

Korttidsavdelingen Midnattsol - Mellomvegen 100

Korttidsavdelingen Midnattsol har 16 korttidsplasser.
Adresse: Mellomvegen 100, 9006 Tromsø

Vakthavende sykepleier: 480 97 678
Gruppe Nord: 480 75 389
Gruppe Sør: 480 59 107

Avdelingsleder Ailin Steffensen
Telefon: 480 92 914

Korttidsavdelingen Nordlys - Mellomvegen 100

Korttidsavdelingen Nordlys har 10 korttidsplasser.
​Adresse: Mellomvegen 100, 9006 Tromsø

Vakthavende sykepleier: 480 97 678
Vaktrom: 480 68 120

Avdelingsleder Hilde Nordhus
Telefon: 900 63 563

Informasjon til pasienter og pårørende