Mortensnes sykehjem ble åpnet i januar 2000 og er en del av Mortensnes omsorgssenter. Senteret ligger fint til med god utsikt til sjøen og til Kvaløya. 

Sykehjemmet har 56 plasser fordelt på avdelingene Utsikten, Bjerkely og Solstua.

Følg oss gjerne på Facebook 

Søknadsskjema - Tildeling av helse- og omsorgstjenester

Kontakt oss

Telefon: 77 79 17 01
Faks: 77 63 68 13
E-post

Adresse: Ørnevegen 6, 9015 Tromsø

Kst. enhetsleder: Wigdis Anitha Olsen
Telefon: 909 56 925

Avdeling Bjerkely

Avdeling Bjerkely har 19 plasser.

Telefon til vaktrom: 77 79 17 31
Vakttelefon: 932 30 182

Avdelingsleder: Siv-Renate Klaussen
Telefon: 77 79 17 30/ 469 29 224

Avdeling Solstua

Avdeling Solstua har ni plasser.

Telefon til vaktrom: 77 79 17 37
Vakt telefon: 938 16 198

Avdelingsleder: Elin Kiil
Telefon: 77 79 17 36/ 468 93 774

Avdeling Utsikten

Avdeling Utsikten har 28 plasser.

Telefon til vaktrom: 77 79 17 41
Vakt telefon: 934 83 184

Avdelingsleder: Birgit Skogmo
Telefon: 77 79 17 40 / 469 09 781

Korttidsavdelingen Midnattsol - Mellomvegen 100

Korttidsavdelingen Midnattsol har 16 korttidsplasser.
Adresse: Mellomvegen 100, 9006 Tromsø

Vakthavende sykepleier: 480 97 678
Gruppe Nord: 480 75 389
Gruppe Sør: 480 59 107

Avdelingsleder Ailin Steffensen
Telefon: 480 92 914

Korttidsavdelingen Nordlys - Mellomvegen 100

Korttidsavdelingen Nordlys har 10 korttidsplasser.
​Adresse: Mellomvegen 100, 9006 Tromsø

Vakthavende sykepleier: 480 97 678
Vaktrom: 480 68 120

Avdelingsleder Hilde Nordhus
Telefon: 900 63 563

Informasjon til pasienter og pårørende