Sist uke overleverte daglig leder Even Liahjell og prosjektleder Odd Harald Eriksen i den siste leiligheten i den røde steingården Mellomveien 33 til sine nye eiere. Det er allerede nå klart at prosjektet gir god gevinst for innbyggerne i Tromsø kommune i 2018.

Arnestedet Eiendom AS er ikke helt som de andre eiendomsselskapene i byen. Selskapet er eid hundre prosent av kommunen og oppdraget som ble gitt da det ble etablert for tre år siden, er å skape verdier for innbyggerne i Tromsø.

Les mer om selskapet her!

Selskapet leverte sitt første utbytte på fem millioner da tomten på Mellomvegen ble delsolgt i 2015.

- Når de 33 leilighetene nå er solgt og overlevert ligger det an til et nytt millionutbytte til innbyggerne til neste år, sier daglig leder Even Liahjell.

Godt samarbeid
I arbeidet med Mellomvegen 33 har Arnestedet Eiendom AS samarbeidet med entreprenørselskapet EcoNor AS og eiendomsselskapet Frabene AS.

- Samarbeidet med entreprenøren har fungert helt utmerket. Bygget er blitt veldig fint og kundene våre er godt fornøyd med å kunne overta flotte leiligheter, kun 1,5 år etter byggestart, sier Liahjell.

Bedre by å bo i
Nå fortsetter Arnestedet Eiendom arbeidet med å bidra til flere boliger i Tromsø. Reguleringsplanen for neste boligprosjekt på Storelva er allerede lagt ut til høring, mens planen for den nye bydelen Einerhagen på Langnes er klar før jul. Begge prosjektene understøtter kommunens ambisjoner om å utvikle boliger i knutepunkter.

- Tromsø er en moderne småby som er attraktiv for unge mennesker som ønsker å bo i et urbant bymiljø. Vi jobber nå med Storelvtun og Einerhagen, som vi håper vil bidra til å gjøre det enda mer attraktivt å bo nær naturen på Storelva eller i et etablert bomiljø på Langnes, sier Liahjell.

- Ved å samarbeide med store, seriøse aktører reduseres prosjektrisikoen. Vi får tidlig utbytte fra delsalg av tomt, og samtidig kunne være med på den verdiskapning som skjer ved utvikling og salg. Vi har stor tro på at også disse prosjektene vil gi et verdifullt utbytte til innbyggerne i byen, sier Liahjell.

Ler mer om selskapet på deres egne nettsider her.