Vi ønsker å gi myke trafikanter bedre fremkommelighet og sikkerhet, og skal derfor bygge fortau og bedre gatebelysning på sørsiden av strekningen. Byggingen gjør også at vegen stenges derfor for all trafikk i tre måneder framover.

I anleggsfasen legger vi opp til at biltrafikken skal gå via Th. Øiens gate, men beboerne i området skal selvsagt ha tilgang til innkjørslene sine. I kartet viser den grønne linjen omkjøringsvegen, den lilla adkomst til boliger (men ikke gjennomkjøring), og den røde viser hvor vegen stenges. Dagens trafikkregulering vil evalueres i perioden hvor Mackbratta er stengt for gjennomkjøring. 

Mackbratta.jpg
Grønn: Omkjøring (i dag eksisterende trase)
Lilla: Tilkomst til bolig (ikke gjennomkjøring)
Rød: Avstengt veg (anleggsområde)