En pumptrack er en slags kuleløype av asfalt, brukes for eksempel til å leke seg på sykkel, skateboard sparkesykkel, rulleskøyter eller til og med ski på vinterstid.

Pumptrack_ill.jpg
Illustrasjonen viser hvordan pumptracken er planlagt i terrenget. 

God plassering
Prosjektleder Sjur Melsås forteller at tomten, som ligger like før krysset til Jadevegen, er vurdert som godt egnet for en pumptrack.
- Fotballbanen brukes lite i dag, og er erstattet med flere og nyere anlegg i nærområdet ved Kroken skole og under alpinanlegget.

Bred brukergruppe
Pumptracker er populært for både små barn og ungdommer, og Melsås peker på at pump tracken på Charlottenlund er godt brukt.
- Pumptracken på Charlottenlund har vært en suksess i bruk. Skolebarn bruker den i gymtimer, og barn i alle aldre bruker den på fritida.

Arbeidsstart er planlagt i månedsskiftet august/september.