Bakgrunnen for flyttingen er at stasjonen i Rambergan park skal brukes som en «bybakgrunnsstasjon».

- Tidligere har begge målestasjonene våre hatt en såkalt «veinær» lokalisering. Årsaken til at vi flytter den ene i dag er at vi ønsker å gjøre målinger i et område med lite trafikk og nær bebyggelse. Nå kan vi sammenligne målingene i et område med mye trafikk og et område der folk bor, og på den måten få et mye bredere grunnlag, sier klima- og miljørådgiver Marta Karoline Jansen.

Drift fra 1. januar
Det tar noen dager før alle systemene er oppe og går på Rambergan, og fra 1. januar skal stasjonen være i full drift.
- Det blir veldig spennende å se på målingene fra denne stasjonen, da vi tidligere ikke har kunnet vite noe konkret om luftkvaliteten i typiske boligområder. I tillegg er det viktig at den er nær sentrum, sier Jansen.

Flere tiltak
I Tromsø har vi gjennom mange år hatt problemer med for mye svevestøv. På oppdrag fra Miljødirektoratet har kommunen utarbeidet en tiltaksutredning i samarbeid med Statens vegvesen og Troms Fylkeskommune, og på nyåret igangsettes flere av tiltakene.
- En svært høy piggdekkandel er en av våre største utfordringer her i byen. Vi håper piggfrittandelen i Tromsø øker i årene som kommer, sier Jansen. 

Hus.jpg
FLYTTET: Målestasjonen som tidligere sto på Tverrforbindelsen, ble i dag flyttet til Rambergan park.