Prosjektet med oppgradering av Nisevegen har vært delt i to. Nisevegen del en er nå 100 prosent ferdigstilt og bussbommen kommer straks tilbake i funksjon. Nisevegen del 2 (nordlig del) ble mandag 12.nov åpnet for trafikk vinteren 2018/2019.

Over halvveis
-Vegstrekningen er cirka 60 prosent ferdigstilt og de resterende arbeidene - blant annet  fortau med kantstein, fjerning av luftspenn og gamle gatelys, arbeid i kryss ved Akkarvegen, oppgradering av busstopp og oppmerking av nye gangfeltoverganger vil bli påbegynt straks telen forsvinner våren 2019, forteller prosjektleder Alexandra Dons.

- Vi kan ikke gi en nøyaktig dato på når vi setter i gang igjen, fordi det er avhengig av når telen slipper taket. Vi sender ut informasjon til naboene i god tid før oppstart, sier Dons. 

Alle hindringer i vegbanen er nå fjernet, nye skilt er satt opp og både busser og myke trafikanter kan bruke vegen som normalt gjennom vinteren. Et midlertidig rekkverk ved busstoppet i Korallvegen har blitt satt opp fram til autovern kommet på plass. Renovasjonsbilen vil fra denne uke hente avfallsbokser fra Nisevegen .

Mindre arbeider gjenstår
- Vi fortsetter stedvis med noen mindre arbeider nå i 2018, som røysing av gatelysmaster, opprydding, trefelling og ferdigstillelse av ledningsstikk, sier prosjektleder Alexandra Dons. 

Prosjektet "Nisevegen del to" har som hovedmål å utbedre fremkommeligheten for buss.