Fra fredag 24. august klokken 09.00 flyr vi stein opp til toppen av Sherpatrappa, for å kunne fullføre de siste meterne. Flyvingen avsluttes innen klokken 16.00.

Det betyr at turveien/lysløypa på vestsida av Tromsdalselva blir helt stengt mellom Tønna og krysset ved Sportskafeen (se kart). 

Turistvegen og stien langs Juvet blir åpen for passering, men regulert. Sherpatrappa er stengt mens vi flyr. Dette gjelder hele traseen fra Lilleaksla til masta ved Fjellstua. Det meste av lossing vil foregå i øverste parti av trappa, over Storaksla, men også lengre nede langs traseen vil vi losse stein. Hold god avstand til helikopteret og områder hvor det losses!

Skal du gå opp til Fjellstua/Fløya, anbefaler vi Dalbergstien, stien som starter ved nedre fjellheisstasjon og går sørover gjennom skogen. Dalbergstien er ikke berørt av ferdselsrestriksjoner. Skal du innover Tromsdalen eller til Tromsdalstinden, anbefaler vi turveiene på østsida av Tromsdalen. Ingen turveier eller stier øst for elva berøres av ferdselsrestriksjonene.
 
Respektér sperringer og rett deg etter instruksjonene som vaktene gir. Hold god avstand til laste- og lossepunkter. Ferdsel i områder hvor det foregår helikopterfrakt med underhengende last, kan være livsfarlig. Vær forsiktig!

KART TIL BRUK VED HELIKOPTERTRANSP 2.jpg