Eiendomsskattelistene legges ut til offentlig ettersyn i seks uker fra 1. mars 2016.
Listen legges ut i Bytorget på Rådhuset.
 

Dersom du vil klage på grunnlaget for eiendomsskatten må du sende klage innen 17. april, dersom det ikke tidligere er klaget på samme forhold.
Klage må sendes skriftlig:

  • Send klage som e-post til postmottak@tromso.kommune.no eller som brev til kommunen.
  • Klagen må minimum inneholde angivelse av eiendommen og en begrunnelse for klagen

Vil du vite mer? Se tromso.kommune.no/eiendomsskatt.