Eiendomsskattelistene legges ut til offentlig ettersyn i seks uker fra 1. mars 2019. 

Listen kan ses på rådhuset eller du kan laste ned eiendomsskattelisten her

Søknad om fritak for eiendomsskatt for skatteåret 2019 må være levert innen utgangen av 2019. Dersom du vil klage på grunnlaget for eiendomsskatten må du sende klage innen 12. april 2019.

Vil du vite mer? Se tromso.kommune.no/eiendomsskatt.