I år ønsker 17. maikomiteen å ta i bruk området fra Stortorget til Scandic Grand hotel. Det betyr at flere idrettslag, korps eller foreninger vil få plass i år.

17. maikomiteen tildeler plasser etter "første mann til mølla" prinsippet. 

Send en kortfattet e-post til ingar.wasbotten@akvaplan.niva.no senest innen 8. april kl 1200

Søknaden må inneholde
  • Navn og organisasjonsnummer
  • Kort begrunnelse for hvorfor dere ønsker bod
  • Ønsket lokalisering
  • Størrelse på bod
  • Dersom dere tidligere har hatt bod på 17. mai - oppgi år
Minner om at det er forbud mot salg av heliumballonger.