Slik er den nasjonale ordningen for reduksjon av foreldrebetaling i barnehage:
  • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass
  • 20 timer gratis oppholdstid i uken de fire siste årene i barnehagen, for familier med lav inntekt
Det må søkes på nytt for hvert barnehageår og søknadene innvilges fra påfølgende måned etter mottatt søknad. For å få reduksjonen med på faktura fra og med august, må søknad være levert innen 1. juni. Det er ingen søknadsfrist ut over dette, og ved innvilgelse av søknad vil den gjelde fra første hele måned etter søknad.

Her finner du søknadsskjema og mere informasjon om redusert foreldrebetaling.