Slik er den nasjonale ordningen for reduksjon av foreldrebetaling i barnehage:
  • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass
  • 20 timer gratis oppholdstid i uken de fire siste årene i barnehagen, for familier med lav inntekt
Det må søkes på nytt for hvert barnehageår og søknadene innvilges fra påfølgende måned etter mottatt søknad. For å få reduksjonen med på faktura fra og med august, må søknad være levert innen 1. juni

Her finner du søknadsskjema og mere informasjon om redusert foreldrebetaling.