Familier med samlet inntekt under 549 000 kroner kan søke om redusert betaling i SFO for barn i 1. og 2. trinn. Gjelder også dersom det er en varig nedgang i inntekt inneværende år, som gjør at foreldrebetalingen for ett skoleår utgjør mer enn 6 % av husholdningen.

Det må søkes for hvert skoleår. Foresatte kan søke underveis i skoleåret dersom det er en varig nedgang i husholdningens inntekter.

Søknadsskjema sendes elektronisk

Dokumentasjon
Som hovedregel trengs ingen dokumentasjon på inntekt. Kommunen henter siste tilgjengelige skatteopplysninger fra skatteetaten. Unntak er dersom det er en varig nedgang i husholdningens inntekt inneværende år. Dokumentasjon kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver, skattepliktig inntekt fra NAV. Det må fremkomme hvem inntekten gjelder for.

Inntekter og arbeidsforhold kan hentes fra skatteetaten.

Dokumentasjonen vedlegges søknaden eller ettersendes til Tromsø kommune, Postboks 6900, 9299 Tromsø.

Dersom du ettersender vedlegg, må disse merkes med navn og referanse-id som du får frem på skjermen når søknaden er sendt.

Les mer på nettsiden SFO