Midlene tildeles primært frivillige lag og organisasjoner som ikke får annen kommunal støtte og som er registrert med organisasjonsnummer.

Næringsvirksomheter, og kommunale enheter som skoler og barnehager kan også søke, men kommunale enheter vil bli prioritert etter andre søkere.

Tiltakene bør inkludere flere samarbeidspartnere. Prosjekter som defineres innenfor kommunens kjernevirksomhet prioriteres ikke, som for eksempel transportmidler for barnehageansatte.
Informasjon om søknadsskjema og andre kriterier finner du her.

Har du spørsmål om Miljømillionen eller søknadsprosessen?
Kontakt Bo Eide på e-post bo.eide@tromso.kommune.no eller telefon 482 99 524
 
I år er følgende tema prioritert:
 
Tema  I potten Tilskudd per søknad
Skrot inn- og utmark kr 200 000 Søkesum minimum 20. 000 kr
Plastfri by kr 400 000 Søkesum minimum kr. 10 000, maksimum  kr. 50 000
Kunnskapsdeling og kunnskapsformidling kr 80 000 Søkesum minimum  kr. 20 000
Grønn mobilitet kr 270 000 Søkesum maksimum  kr. 70 000
Urbant landbruk kr 50 000 Søkesum minimum kr. 10 000