Det er en forutsetning at søkerne er aktive kunstnere og kulturarbeidere bosatt i Tromsø kommune. Et kriterium for tildeling er at mottakeren av stipendet bidrar til å stimulere til kunstnerisk utvikling og aktivitet.

Stipendet kan fritt benyttes til utdanning, kurs, studiereise eller til utøvelse av kunstnerisk virksomhet. Stipendet er på 25 000 kroner og tildeles av Formannskapet.

Søknad sendes via digitalt skjema.