Tilskuddene som lyses ut er for 2020. Noen av ordningene våre har fortløpende søknadsfrist, andre faste datoer. Her er tilskuddsordningene med søknadsfrist 1. desember. ​
 
  • Barne- og ungdomsaktiviteter i distriktet
  • Diverse kulturformål
  • Idrett
  • Kulturvern
  • Kunst- og kulturtiltak for profesjonelle
  • Lokale kulturbygg og kulturarenaer
  • Musikkorps
  • Lek og friluftsliv
     
Elektronisk søknadsskjema, formål og kriterier finner du her.