Frivillige organisasjoner som ønsker å låne kantina sender en e-post til utleieavmoterom@tromso.kommune.no. Du må oppgi dato og tidspunkt, type arrangement, kontaktperson og ca. antall deltakere.

Kantinekjøkkenet og utstyr kan ikke benyttes. Kaffe og engangskopper kan tas med. Det er også mulig å bestille kaffe og lett servering på forhånd dersom det er ønskelig.  Send en e-post til kantina.radhuset@tromso.kommune.no eller ta kontakt på telefon 901 89 486.

Utleie etter ordinær åpningstid
Servicetorget ordner med booking av kantine eventuelt foajeen og vakthold dersom leien går ut over ordinær åpningstid. Vakthold inntil tre timer koster kr 1500. Videre betales det kr 500 for hver påbegynte time ut over de tre timene.

Hvis utleie på ettermiddag/ kveldstid skal være permanent må også renhold (kr 450) beregnes inn i prisen. 

For spørsmål kontakt oss på telefon 77 79 00 00.