Maria Leitet skulle uansett kjøpe nye vinterdekk denne høsten. Hun var skeptisk til å prøve piggfritt, men så sitt snitt da kommunen skulle gi bort dekk til ti bilførere som ønsket å teste det.

- Vi hadde en diskusjon hjemme om vi skulle prøve. Jeg var den som var tilbakeholden og visste ikke om jeg turte. Jeg er vestlending og ikke så vant med nordnorske kjøreforhold på vinteren. Men det er veldig bra å få testet, og jeg har veldig lyst med tanke på miljø og svevestøv, sier Leitet.
Torsdag fikk hun satt på de nye dekkene på Golf-en sin og er dermed klar for vinterføre.

- Kan bli en utfordring
- Det blir veldig spennende! Jeg er vant til å kjøre piggdekk. I og med at jeg kun har forhjulstrekk, tror jeg det kan bli en utfordring i alle fall noen dager i løpet av vinteren, med skiftende vær. I byen kommer det til å gå veldig greit.

Leitet kjører mest i byen og til og fra sentrum. Hun bor på fastlandet og jobber i sentrum, mens samboeren jobber på Skattøra. Hun ser frem til å slippe å høre lyden av pigger mot asfalt når hun kjører.

- Hva tror du skal til for at flere prøver?
- Jeg tror de som er skeptiske vil ha en bekreftelse på at det går greit, i bakker spesielt og med til tider glatte forhold. Det er gjerne de som vet at det er dårlig med vedlikehold på veiene som kvier seg. Jeg tror dette er et veldig bra opplegg for å vise at det forhåpentligvis fungerer, sier hun og ler.

Tror på panteordning
Leitet er fra Bergen, hvor det har vært piggdekkavgift i mange år.

- De jeg kjenner som bor der, mener det har hatt en effekt, og folk har blitt mer obs på problematikken. Men om det promoterer piggfritt eller gjør at du lar bilen stå, det spørs. Det er ikke noen quick-fix. Jeg tror en panteordning ville fungert, men jeg forstår de som reagerer på en piggdekkavgift, hvis det ville hindret deres logistikk i hverdagen. Jeg forstår godt at folk er imot det. Jeg tror det ville vært et positivt initiativ med pant på piggdekk.

- Viser interesse
Klima- og miljørådgiver Marta Karoline Jansen er glad for at ti bilførere nå får prøve piggfrie dekk.Marta Jansen

- Hva forteller det at såpass mange har vist interesse for å prøve piggfritt?

- Det viser at selv om piggfriandelen i Tromsø er lav så er det interesse for å prøve piggfrie dekk. Det viser også at med å være på tilbudssiden så er terskelen mye lavere for å velge piggfritt.

- Hva skal vi bruke svarene vi får til?

- Svarene skal brukes til å kartlegge opplevelsen av å kjøre piggfritt i forskjellige områder i byen og under variert føreforhold.

Koster veiene mer enn før
Internt i kommunen jobbes det for å få flere egne biler over på piggfritt.

- Dette er godt i gang. Noen biler utfører tjenester som ikke er forenlige med piggfri kjøring, mens mange kan legge om, sier Jansen.
 
- Hvilke andre tiltak er på trappene for å få ned svevestøv-nivået?

- Kosting og støvbinding av veiene er intensivert både fra kommunen sin side og fra Statens vegvesen. I tillegg er bymiljøpakken Tenk Tromsø et tiltak for å redusere vekst av biltrafikk og økt bruk av kollektiv sykkel og gange. Dette vil til sammen føre til mindre piggdekkslitasje på veiene og dermed svevestøv i byen.