For at barnehagen skal kunne dele kontaktinformasjon mellom foreldre, eller ta/ dele bilder av barnet, må det foreligge samtykke fra foreldrene. Det må også gis samtykke i forbindelse med mulighet for transport av barna i barnehagetiden. 

Mange foreldre ønsker å filme eller ta bilder av barna sine ved felles arrangement i regi av barnehagen. Det må foreligge en samtykkeerklæring før man legger ut bilder av andres barn på nett eller Facebook.

Samtykkeerklæring for kontaktinformasjon, transport, bilder/film og internett

Samtykkeerklæringen er gyldig så lenge barnet går i barnehage der samtykket er gitt. Samtykkeerklæringen kan trekkes tilbake helt eller delvis. Du må da fylle ut erklæringen på nytt. Spørsmål til innholdet i samtykkeerklæringer, eller for innsyn generelt, kan rettes til fagleder i barnehagen.

Les mere om Personopplysninger og personvern

På nettsiden dubestemmer.no finner du mere informasjon om deling av bilder av barn på nett.