For private kunder med e-fakturaavtale og virksomheter som er registrert som mottagere av Elektronisk Handelsformat (EHF) innebærer denne løsningen ingen endringer.
 
For fakturamottakere som hittil har mottatt faktura på papir, vil faktura bli distribuert til sikker digital postkasse eller Altinn via SvarUt-løsningen.
 

SvarUt er en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner for å formidle digital post fra kommunale saksarkiv og fagsystemer til innbyggere.

 

Hva hvis digital faktura ikke er mulig å motta?

Dersom det ikke er mulig med digital forsendelse, vil SvarUt sørge for faktura printes ut og sendes som brevpost.

Vi har fortsatt en liten tilpasning som må utføres for å få faktura til virksomheter, som ikke har EHF, sendt til Altinn. Inntil videre vil disse få faktura på papir som før, men altså sendt fra SvarUt og ikke direkte fra kommunen.

Vi antar det vil gå et par dager før dette er justert slik at alle virksomheter som ikke har EHF får faktura til Altinn.