Mange har nok lagt merke til de knuste og løse steinhellene og skarpe kantene som dukker opp i sentrumsgatene ved jevne mellomrom. Denne typen skader på vegen kan for eksempel være såkalte setningsskader – som betyr at grunnen har gitt etter av ulike årsaker. Resultatet kan bli ujevne overflater, skarpe kanter og steinheller som rett og slett løsner. 
 

Storgata3.JPG

Akutt behov

- Vi ser at det er et akutt behov for utbedringer, og går derfor umiddelbart i gang med både å kartlegge og utbedre gatene i sentrum, fra Muségata i sør til bruhodet i nord, forteller Schjetne.

Han har heldigvis ikke fått meldinger om myke trafikanter som har snublet eller skadet seg i sentrumsgatene i år, og vil i gang med utbedringen så snart som mulig for å unngå at det skjer. 

Skal tilbake til opprinnelig stand

- Vi kommer til å fjerne alle de løse og knuste steinhellene, og legge midlertidig asfalt for å jevne ut underlaget. Dette arbeidet starter vi med umiddelbart. Til våren og sommeren vil vi gå tilbake og erstatte asfalten med steinheller, slik at vegen kan føres tilbake til opprinnelig stand, sier Schjetne.

Skarpe kanter skal nå bort fra sentrum.