Arbeidet med å sette opp såkalte gangecontainere mellom Sørems veg og Bjerkaker skole starter denne uken, og arbeidet tar cirka to uker. Arbeidet vil pågå etter klokken 17.00, for å unngå ekstra belastning på biltrafikken i rushtiden. Arbeidet vil likevel føre til redusert fremkommelighet, og Strandvegen vil bli lysregulert eller trafikkdirigert manuelt. 

Containerne skal gjøre det tryggere å være myk trafikant langs Strandvegen, og vil kobles på gangfeltet ved Sjørparken og avkjøringen til Sørems veg og Bjerkaker skole. 

Gangcontainerne er et midlertidig tiltak for å gjøre det tryggere å være myk trafikant langs denne strekningen. Mange gående og syklende bruker Strandvegen aktivt, og det er derfor viktig å få på plass en midlertidig løsning som kan trygge trafikantene i påvente av et permanent trafikksikringstiltak. 

gangcontainer.jpg
Illustrasjonen viser hvor gangecontainerne skal settes opp. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med vegforvalter Torkild Jensen!