Denne uken sender vi ut bruker- og pårørendeundersøkelse i store deler av helse- og omsorgstjenesten.
– Brukere av våre tjenester og deres pårørende har viktige erfaringer som kan gjøre oss bedre. Resultatet fra undersøkelsen blir en viktig del av vårt arbeid med utvikling og forbedring av tjenestene. Slike undersøkelser vil vi gjøre hvert andre år framover, sier kommunaldirektør Eva T. Olsen.

Byrådsavdeling for helse og omsorg gjennomfører bruker- og pårørendeundersøkelser fra bedrekommune.no. Alle brukere/pårørende vi ønsker svar fra blir kontaktet direkte.
Slik gjennomføres undersøkelsene:
  • Brukerundersøkelser: Brukere for utvalgte enheter/avdelinger intervjues av utvalgt administrator/ansatt/student som til daglig ikke gir tjenester til brukeren. Fysio - og ergoterapitjenesten vil sende ut undersøkelsene per post med mulighet til å svare på nett.
  • Pårørendeundersøkelser: Gjennomføres i hele etat for sykehjem og etat for oppfølgingstjenester. Pårørende svarer på svarskjema per post eller nett.
Svarfrist: 7. mars 2016