Foto: Frode Albrigtsen
Tromsø kommune har et stort areal, med en frisk og fin elgbestand. Elgbestanden i Troms fylke er i vekst, men de siste årene har uttaket i Tromsø økt - med mål om å stabilisere bestanden. 

I Tromsø kommune er det per i dag to såkalte bestandsplanområder som opererer med femårsplaner for avskyting, og i tillegg har vi fem enkeltvald som tildeles dyr årlig av viltnemnda.
 
Det legges i år opp til uttak av 125 elger i Tromsø kommune, etter denne fordelingen:
 
elg.jpg
Kontakt Bo Eide (tlf 482 99 524) eller leder for viltnemnda Arnold Hauan (tlf 952 42 223) for mer informasjon.