trist-tenåring

Temakvelden "Når selvmord rammer - hvordan snakke med ungdom" behandler temaet i etterlattes perspektiv: hva, hvordan og hvorfor bør man snakke med ungdom om dette. Foredraget er neste avsnitt i serien "Kunsten å kommunisere med en tenåring" på Tromsø bibliotek.

Vi ser på selvmord generelt, risiko- og beskyttelsesfaktorer, forekomst, sosial overførbarhet/"smitte", konkrete «verktøy» og konsekvenser for skole, lærere og elever. I tillegg vil det handle om hvordan man kan spørre om selvmordstanker, samt hvorfor det kan oppleves vanskelig å spørre. Det vil også bli gitt en oversikt over hjelpetelefoner/chat/nettsider og gode kurs om selvmordsforebygging.

Foredragsholder Monja-Karina Benden er spesialkonsulent ved RVTS Nord/UNN.

Tid: Onsdag 24. mars kl. 19 - 20.30.

Still gjerne spørsmål før eller under arrangementet på www.sli.do med arrangementskode #12738 eller via https://app.sli.do/event/ofvpv4za

Arrangementet vil strømmes på: https://www.youtube.com/channel/UCHhJtr8mO04tgDow5lbwhUQ.
Opptaket blir liggende tilgjengelig i 1 uke etter arrangementet.