Tromsø har alltid vært tett koblet til naturen. Byen og omlandet er formet av lyset fra nordlys og midnattssol – vi har hav og fjell som nærmeste naboer. Samtidig har vi utviklet en destinasjon, som gitt sin størrelse og geografiske plassering, har unike urbane kvaliteter.  
 
Kombinasjonen av en spektakulær natur og nærheten til byens kvaliteter og intensitet, har bidratt til å gjøre Tromsø til et attraktivt reisemål. Fra gammelt av har Tromsø vært «Porten til Ishavet» («The Arctic Gateway» på engelsk). Vi ser også i dag at mange reisende bruker Tromsø som inngangsport til utforsking av vår region. Dette gjør at Tromsø har en dobbel funksjon både som inngangsport og destinasjon, med de muligheter og forpliktelser dette gir. 

Reiselivsstrategi for Tromsø kommune 2019 - vedtatt 19.06.19

Reiselivsmelding for Tromsø kommune - vedlegg til Tromsø kommunes reiselivsstrategi