Flere tusen fremmøtte skal bevege seg fra Tromsø sentrum, over Tromsøbrua og opp Sherpatrappa i Tromsdalen, når nattevandringen for FNs bærekraftsmål starter lørdag kveld, 31. august. Det blir spektakulært, og avsluttes med konsert med Aurora på toppen av Fjellheisen.

Trafikken i sentrum og i Tromsdalen blir organisert på denne måten for en mest mulig smidig og trygg avvikling:

Tromsøbrua
Stengt mellom 19.00 og 22.00. Kun nødetater kan passere. Alternativ ferdselsåre med bil er Tromsøysundtunnelen.
 
Havnegata v/Stortorget
Det er forventet opptil ti minutters ventetid for kjørende i perioden folkemengden starter å gå, fra rundt 19.35.
 
Skippergata, mellom Verftsgata – Elvegata
Stengt for biltrafikk mellom 19.00 og 22.00.
Kun rutebusser tillates å passere bruhodet via Skippergata.
Manuell dirigering av trafikken vil ivareta fremkomst til rutebusser.
All annen trafikk må kjøre via Verftsgata – Storgata.
 
Skansengata-Vollgrava
Stenges for trafikk i perioden 19.00 - 22.00.
 
Søndre Tollbugate
Stenges for trafikk i perioden 19.00 - 22.00.
 
OBS! Husk at Strandvegen ved gamle Mack, mellom Peder Hansens gate og Sentrumstangenten, fra før er stengt hele helgen på grunn av veiarbeid.

Tromsdalen:
Hans Nilsens veg – Alfred Hansens veg
Stenges for trafikk i perioden 19.00 - 22.00.
Gjelder vei mellom Hans Nilsensveg–Tromsøbrua og Alfred Hansens veg.
 
Th Widdingsveg
Manuell dirigering. Det er forventet opptil ti minutters ventetid for kjørende.
Gjelder området i krysset Th Widdingsveg – Alfred Hansensveg.
 
Turistvegen, krysset Carl Bertheussensveg og Kveldsolvegen.
Stenges for trafikk i perioden 19.00 - 22.00.
 
Grøtsundvegen
Stenges for trafikk i perioden 19.00 - 22.00.
 
Anton Jakobsensveg
Stenges for trafikk i krysset ved Grøtsundvegen i perioden 19.00 - 22.00.
Stenges for trafikk i krysset ved Fjellvegen, omkjøring via Carl Bertheussensveg.
 
Fjellvegen
Stenges for trafikk i perioden 19.00 - 22.00.
 

Buss: Alle bussruter til og fra fastlandet vil bli berørt i tidsrommet 19.00 til 22.00 mens Tromsøbrua er stengt. 20-24-28 kjører tunnelen, mens 26 innstilles på Tromsdalssiden og kjører som normalt på øya i perioden. Manuell dirigering av buss trafikk på krysningspunkter i Skippergata vil føre til forsinkelser. Forsinkelser må påregnes også resten av kvelden, da det vil være høy andel gående i Tromsdalen og Tromsø sentrum. Les mer hos Troms fylkestrafikk.

Parkering: De som har behov for å parkere bil i sentrum, oppfordres til å bruke parkeringsanlegget i fjellet.
 
Sykkel: Det blir satt opp ekstra sykkelparkering øverst i Fjellvegen, for de som ønsker å starte gåturen der. Over brua blir syklister henvist til sykkelfeltet.

Nattevandringen er en del av Bærekraftsdagene, som du kan lese mer om her.