Møteplasser for barn og unge

Kort fortalt

  • Se oversikt over ulike møteplasser for barn og unge.
  • Noen klubber tilbyr leie av lokaler til bursdagsfeiring, klassefest eller andre rusfrie arrangement.  

Følg oss på Facebook.

Hvor:
Fagereng skole, inngang på oversiden av skolen.

Målgruppe:
4.–7. trinn

Åpningstid:
Tirsdager fra klokken 18:00 til klokken 21:00. 

Inngangsbillett:
20 kroner

Besøksadresse:
Fagereng skole, Alaskasvingen 1, 9013 Tromsø

Postadresse:
Utsikten 53B, 9018 Tromsø

Følg oss på Facebook.

Hvor:
Hamna skole 

Målgruppe:
4.–7. trinn 

Åpningstid:
Torsdager fra klokken 18:00 til klokken 21:00.

Inngangsbillett:
20 kroner   

Besøksadresse:
Hamna skole, Toftveien 57, 9017 Tromsø 

Postadresse:
Fritid, Utsikten 53B, 9018 Tromsø

Følg oss på Facebook.

Hvor:
Krokensenteret i nordenden ved bensinstasjonen.

Målgruppe:
4.–7. trinn 

Åpningstider:
Torsdager fra klokken 18:00 til klokken 21:00.

Inngangsbillett:
20 kroner  

Besøksadresse:
Krokensenteret, 9022 Krokelvdalen
 
Postadresse:
Utsikten 53B, 9018 Tromsø

Hvor:
Krokensenteret 

Målgruppe:
13–18 år 

Åpningstider:
Onsdager fra klokken 18:00 til klokken 22:00 og fredager fra klokken 19:00 til klokken 23:00. 

Det er gratis inngang.

Andre brukere av klubben:
Natteravnene i Kroken har sin base fra Kroken fritidssenter. Ønsker du mer informasjon om natteravnene kan du ta kontakt med fritidssenteret.

Ønsker du å leie lokalet?
Du kan leie lokalene til bursdagsfeiring, klassefest eller andre rusfrie arrangementer. Ta kontakt med Lene Enebakk på e-post her.

Besøksadresse:
Krokensenteret, 9022 Krokelvdalen

Følg oss på Facebook.

Hvor:
Kvaløysletta bydelshus 

Målgruppe:
4.–7. trinn 

Åpningstid:
Torsdager fra klokken 18:00 til klokken 21:00. 

Inngangsbillett:
20 kroner 

Ønsker du å leie lokalet? 
Du kan leie lokalene til konserter, bursdagsfeiring eller andre rusfrie arrangementer. Ta kontakt med Svein Mikalsen på e-post her.

Besøksadresse:
Kvaløysletta bydelshus

Postadresse:
Utsikten 53B, 9018 Tromsø 

Følg oss på Facebook.

Hvor:
Mortensnes skole 

Målgruppe:
4.–7. trinn 

Åpningstid:
Tirsdager fra klokken 18:00 til klokken 21:00. 

Inngangsbillett:
20 kroner

Ønsker du å leie lokalet?
Du kan leie lokalene til konserter, bursdagsfeiring eller andre rusfrie arrangementer. Ta kontakt med Svein Mikalsen på e-post her.

Besøksadresse:
Mortensnes skole, Mortensnesvegen 9014 Tromsø

Postadresse:
Utsikten 53B, 9018 Tromsø 

Følg oss på Facebook.

Hvor:
Utsikten

Målgruppe:
4.–7. trinn 

Åpningstid:
Torsdager fra klokken 18:00 til klokken 21:00. 

Inngangsbillett:
20 kroner

Postadresse:
Utsikten 53B, 9018 Tromsø 

Følg oss på Facebook.

Hvor:
Grønnegata 112 

Målgruppe:
ungdom 15–20 år 

Åpningstider:
Mandag til onsdag, fra klokken 17:00 til klokken 22:00.

Det er gratis inngang.  

Ønsker du å leie lokalet? 
Det er mulig å leie møteplassen for rusfrie arrangementer i regi av foreninger eller skolegrupper. Det må alltid være en voksen til stede under selve arrangementet. Ta kontakt med oss på e-post her for mer informasjon og pris.  

Hvor:
Slettatorget 1 ved Rema 1000.  

Målgruppe:
ungdom 13–17 år 

Åpningstider:
Tirsdager fra klokken 18:00 til klokken 22:00. 

Det er gratis inngang.

Følg oss på Facebook.

Hvor:
Utsikten 53 B, ved Stakkevollan idrettshall

Målgruppe:
13-18

Åpent:
Mandager 18:00-22:00
Onsdager 18:00-22:00
Søndager 17:00-21:00

Postadresse:
Utsikten 53 B, 9018 Tromsø

Tvibit fokuserer på satsingene ny og ung kultur, musikk, film og mediene, kreativ virksomhet, kafé og møteplass. Tvibit er en tjeneste underlagt Kultur og idrett i Tromsø kommune.

Hvor:
Parkgata 27/29, 9008 Tromsø

Målgruppe:
15–30 år 

Tvibit har egen hjemmeside, hvor du finner mer informasjon om åpningstider, kurs og arrangementer.

Hjemmesiden til Tvibit finner du her.

Slik søker du:

For å søke må du logge inn i ID-portalen, og fylle ut elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist er 1. desember.
Her finner du elektronisk søknadsskjema som brukes når det søkes tilskudd.
Her finner du elektronisk svarskjema som brukes for å rapportere på tilskudd.

Hva kan du søke støtte til?

  • Vi gir tilskudd til fritidsklubber, aktiviteter innen musikk, teater/revy og andre aktiviteter.
  • Tilskuddet er rettet mot åpne tiltak og aktiviteter i distriktet, åpne for alle barn og ungdom innenfor din målgruppe.
  • Lag og foreninger, Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), elevråd, foreldregrupper, ungdomsinitiativ kan søke. Samarbeid mellom flere er flott.
  • Det må redegjøres for universell utforming – at tilbudet er tilpasset alle.
  • Aktivitetene skal være rusfrie.
  • Barn og unges medbestemmelse er viktig.

Fritid junior:
Lene Enebakk
Telefon: 47 45 42 94

Fritid Ungdom:
Antonio Botturi
Telefon: 47 17 30 34

Ungdommenes møteplass Tromsø (UMT):
Jonny Hanssen
Telefon: 93 05 48 31

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.