Samisk og kvensk språk og kultur

Kort fortalt

  • I Tromsø har vi tilbud om samisk både i barnehage og skole.  
  • Samisk språksenter Gáisi og Tvibit har samiske møteplasser og aktiviteter for barn og unge.  
  • Både kvensk og samisk er anerkjent som minoritetsspråk i Norge, og beskyttet av den europeiske minoritetsspråkpakten.

Gáisi språksenter er et lokalt og regionalt kompetansesenter. Gáisi arbeider for å ivareta, revitalisere, dokumentere og formidle samisk språk og kultur, spesielt i de sjøsamiske områdene. Språksenteret holder blant annet kurs i samisk språk og håndverk, arbeider med samiske stedsnavn og markering av samefolkets dag. Gáisi eies og driftes av Tromsø kommune.

Her finner du mer informasjon om Gáisi.

Du finner oversikt over alle kurs og arrangementer i kommunens arrangementskalender.

Gáisi er opptatt av å skape samiskspråklige arenaer som barn og unge i Tromsø kan ha glede av. Vi arrangerer blant annet samisk språkleir for barn seks ganger i året. Sammen med Tvibit har vi også startet prosjektet Mádji, som tilbyr ulike samiske aktiviteter for unge mellom 15 og 30 år.

Les mer om ungdomsprosjektet Mádji.

Samisk uke arrangeres hvert år i forbindelse med Samefolkets dag 6. februar. Arrangementet er et samarbeid mellom Tromsø kommune og Midnight Sun Marathon.   

Følg Samisk uke på Facebook.

I Tromsø har vi en Samisk barnehage og en samisk base i Sjømannsbyen barnehage. Les mer om Sjømannsbyen barnehage og Samisk barnehage/ Guovssahas Mánáidgárdi.

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.