Kommunale priser

Kort fortalt

  • Tromsø kommune deler hvert år ut idrettspris, hederspris, kulturpris og kulturvernpris.
  • Alle kan sende inn forslag til kandidater (med unntak av Hedersprisen), som deretter blir vurdert av egne komiteer.
  • Prisene deles ut i forbindelse med årets siste kommunestyremøte.

Tromsø kommunes idrettspris skal gå til idrettsutøvere, lag, foreninger eller personer som har gjort seg bemerket med sin innsats innenfor idretten. Idrettsprisen ble utdelt første gang i 2005.

Forslag med begrunnelse sendes til Tromsø idrettsråd.  
Adresse: Tromsø idrettsråd, Postboks 12, 9251 Tromsø.
Du kan også sende en e-post til Tromsø idrettsråd her.

Forslaget vurderes av idrettsutvalget. Frist for å sende inn forslag er 1. november. Prisen deles ut av ordføreren i anledning årets siste kommunestyremøte.

Hedersprisen deles ut til utøvende kunstnere og kulturarbeidere som gjennom sine prestasjoner har skapt kunstglede og opplevelser utenom det vanlige for Tromsø kommunes befolkning. Kandidater vurderes av en egen komité.  

Prisen deles ut av ordføreren i anledning årets siste kommunestyremøte.  

Tromsø kommune deler ut kulturprisen til kunstnere, kulturarbeidere eller andre som har utmerket seg i særlig positiv kulturell sammenheng.

Send oss gjerne en e-post med nominasjonsforslag og begrunnelse.
Frist for å nominere kandidater annonseres på kommunens hjemmeside i oktober.  

Prisen deles ut av ordføreren i anledning årets siste kommunestyremøte.  

Kommunens kulturvernpris har vært delt ut siden 1986, og skal stimulere til tiltak som viderefører vår kulturarv på en positiv måte. Prisen kan tildeles personer, institusjoner, lag eller foreninger.  

Send oss gjerne en e-post med forslag og begrunnelse.  

Frist for å nominere kandidater annonseres på kommunens hjemmeside, og i avisannonser i god tid.  

Kulturvernprisen deles ut på siste kommunestyremøte hvert år.

Tromsø idrettsråd
Telefon: 93 24 19 31
Postboks 12, 9251 Tromsø

Hedersprisen og kulturprisen:

Bi Haavind
Plan- og utviklingsleder
Telefon: 95 03 43 33

Kulturvernprisen:

Gro Agnethe Stokke
Kulturvernrådgiver
Telefon: 95 85 16 70Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.