Naturforvaltning er et omfattende begrep som i utgangspunkt betyr å ta vare på naturen og dens mangfold på en bærekraftig måte. 

Ansvaret for naturforvaltningen er fordelt på alt fra offentlige instanser til den enkelte grunneier eller innbygger.

Forvaltningen av naturmangfoldloven i Tromsø kommune ligger hos Seksjon for byutvikling.

Kontaktperson: Bo Eide
Telefon: 905 72 171

Les mere om