Tromsø kommune er én av totalt syv kommuner som er nominert til bosettings- og integreringsprisen 2018. De øvrige nominerte kommunene er: Asker, Bærum, Bodø, Stange, Steinkjer og Lørenskog.
 
"Kommunene som er nominert til prisen har jobbet godt med bosetting og integrering av flyktninger, og hensikten med nomineringen er å framheve kommuner som har utmerket seg i arbeidet" heter det fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, som deler ut prisen.
- En strålende nominasjon! Utrolig hyggelig for oss å bli nominert til den prisen. Det betyr at det blir lagt merke til at vi i Tromsø gjør en fantastisk jobb på dette feltet. Integrering handler om å ta imot mennesker og la de få anledning til å klare seg i livet, på tross av krevende utgangspunkter i et nytt land og med nytt språk. Alle mennesker er en ressurs - for seg selv og for fellesskapet. Den verdien opplever jeg at mange i Tromsø deler, vi Tromsøværinger som kommer fra hele verden som sammen utgjør et felleskap, sier ordfører Kristin Røymo.
Prisen deles ut på IMDIs Integreringskonferanse i Oslo 13. februar 2019.