Nordøya hjemmetjeneste er lokalisert nord på Tromsøya. Vi har fire avdelinger; Oasen, Glassgården, Håpet og Stakkevollan. I tillegg driver vi et dagsenter, hverdagsrehabilitering og organiserer nattjenesten for hele Tromsø kommune. 

Vi har som mål å være en arbeidsplass hvor den enkelte gis mulighet til å bruke sine kunnskaper og ferdigheter. Dette er med på å bidra til at våre brukere får et best mulig og helhetlig omsorgstilbud.

Kontakt oss

​Adresse: Ørnevegen 6, 9015 Tromsø
Telefon : 77 79 17 01
E-post

Enhetsleder: Bodil Eldnes Skotnes
Telefon: 915 79 230

Kreftsykepleier: Kristin Bergum
Telefon: 928 10 164

Sekretær: 932 50 475

Ansatte

Åpningstider

Åpningstider mandag til fredag:
15. september - 14. mai: kl 08:00 - 15:45
15. mai - 14. september: kl 08:00 - 15:00

Kontaktinformasjon kveld/natt og helger
Ved akutt behov for hjelp på kveld, natt og helg kontakt Legevakta på telefon 116 117.

Områdeinndeling

Område Nordøya hjemmetjeneste

Nordlige del av Tromsøya, inklusive Olsgård, Bo-i-nord, Håpet, Sjømannsbyen, Mortensnes, Hamna, Stakkevollan og Isrenna.

Sørlige grense for området strekker seg fra Sandnessundet sør for rundkjøringen på Langnes (Ringvegen, Kvaløyvegen og Erling Kjeldsens veg) sørøstover på sørsiden av Kvaløyvegen mot og gjennom rundkjøringen på nordsiden av Postterminalen (Kvaløyvegen, Huldrevegen, Langnestunnelen), videre sørøst mellom Trollringen og Alvevegen til Huldrevegen, på sørsiden av Workinnmarka skole.

Avdelinger
Nordøya hjemmetjeneste driver hjemmebasert omsorg nord på Tromsøya. Vi holder til på Mortensnes omsorgssenter i Ørnevegen 6, med følgende avdelinger :
  • Oasen
  • Glassgården
  • Håpet
  • Stakkevollan, som for tiden er lokalisert på Seminaret, Seminarbakken 3.
  • Nattjenesten
  • Nordøya dagsenter

 

Mortensnes omsorgssenter

Telefon: 777 91701 / 932 50 475

Adresse: Ørnevegen 6, 9015 Tromsø

Enhetsleder: Bodil Eldnes Skotnes
Telefon: 915 79 230

Mortensnes omsorgsbolig
Mortensnes omsorgsbolig er en del av Mortensnes omsorgssenter og ligger nord på Tromsøya, like ved Langnes handelspark. Det er gode bussforbindelser til og fra sentrum.  

Omsorgsboligen består av 44 leiligheter. Nordøya hjemmetjeneste har ved avdeling Oasen og avdeling Glassgården ansvar for tjenestetilbudet ved boligen. Det er ulike aktivitetstilbud på omsorgssenteret. Nordøya dagsenter har et dagsentertilbud på hverdager. Mortensnes venner er en frivillig gruppe som organiserer andakt eller andre arrangement hver torsdag kl 11.30. I tillegg arrangeres det konserter og trening hver uke. Vi har en grillhytte tilpasset rullestolbrukere som er tilgjengelig for husets eboere. Senteret har egen frisørsalong og det er anledning til fotpleie ved bestilling.

Avdeling Oasen

Telefon til vaktrom: 415 02 124
Beskjedtelefon: 415 02 124 / 906 07 834 kl 22-07.30

Avdelingsleder: Kirsti Lilleby
Telefon:  915 98 701

På dagtid i ukedager er det avdelingsleder det er størst mulighet å nå. Kveld/natt og helger kan det legges igjen en talemelding på telefon vaktrom, om pleierne ikke er inne.

Mortensnes omsorgsbolig er en del av Mortensnes omsorgssenter og ligger nord på Tromsøya, like ved Langnes handelspark. Det er gode bussforbindelser til og fra sentrum.  

Omsorgsboligen består av 44 leiligheter. Nordøya hjemmetjeneste har ved avdeling Oasen og avdeling Glassgården ansvar for tjenestetilbudet ved boligen. Det er ulike aktivitetstilbud på omsorgssenteret. Nordøya dagsenter har et dagsentertilbud på hverdager. Mortensnes venner er en frivillig gruppe som organiserer andakt eller andre arrangement hver torsdag kl 11.30. I tillegg arrangeres det konserter og trening hver uke. Vi har en grillhytte tilpasset rullestolbrukere som er tilgjengelig for husets beboere. Senteret har egen frisørsalong og det er anledning til fotpleie ved bestilling.

Avdeling Oasen har ansvaret ved 21 boenheter inne på Mortensnes omsorgssenter. Det er primært eldre beboere med ulike omsorgsbehov.

Avdeling Glassgården

Telefon vaktrom: 932 50 469
Vakttelefon: 977 91 354 (Er bemannet mellom 07.45 - 22)

Avdelingsleder: Liv Dalheim
Telefon: 404 36 670

På dagtid i ukedager er det avdelingsleder det er størst mulighet å nå. Kveld/natt og helger kan det legges igjen en talemelding på telefon vaktrom, om pleierne ikke er inne.

Mortensnes omsorgsbolig er en del av Mortensnes omsorgssenter og ligger nord på Tromsøya, like ved Langnes handelspark. Det er gode bussforbindelser til og fra sentrum.  

Omsorgsboligen består av 44 leiligheter. Nordøya hjemmetjeneste har ved avdeling Oasen og avdeling Glassgården ansvar for tjenestetilbudet ved boligen. Det er ulike aktivitetstilbud på omsorgssenteret. Nordøya dagsenter har et dagsentertilbud på hverdager. Mortensnes venner er en frivillig gruppe som organiserer andakt eller andre arrangement hver torsdag kl 11.30. I tillegg arrangeres det konserter og trening hver uke. Vi har en grillhytte tilpasset rullestolbrukere som er tilgjengelig for husets beboere. Senteret har egen frisørsalong og det er anledning til fotpleie ved bestilling.

Avdeling Glassgården har ansvaret ved 23 boenheter inne på Mortensnes omsorgssenter. Det er primært eldre beboere med ulike omsorgsbehov.

Avdeling Håpet

Telefon til vaktrom: 932 50 473
Beskjedtelefon: 416 70 401

Avdelingsleder: Christina Flagtvedt Meinertz
Telefon: 932 50 468

På dagtid i ukedager er det avdelingsleder det er størst mulighet å nå. Kveld/natt og helger kan det legges igjen en talemelding på telefon vaktrom, om pleierne ikke er inne.

Vi er en "utesone" og har ansvaret for områdene Håpet og Workinnmarka. Vi har primært eldre, men også en del yngre brukere.

Avdeling Stakkevollan

Telefon til vaktrom: 932 50 479
Beskjedtelefon: 478 45 915

Avdelingsleder: Marit Agnarsdatter
Telefon:  416 70 409

På dagtid i ukedager er det avdelingsleder det er størst mulighet å nå. Kveld/natt og helger kan det legges igjen en talemelding på telefon vaktrom, om pleierne ikke er inne.

Vi er en "utesone" og har ansvaret for området fra Isrenna t. o. m. Hamna. Vi har primært eldre, men også en del yngre brukere. 

Nattjenesten

Telefon vaktrom: 932 50 476

Avdelingsleder: Ann-Karin Hausberg

Telefon: 934 97 364

Nattjenesten er organisert under Nordøya hjemmetjeneste og holder til i Mortensnes omsorgssenter. Nattjenesten yter bistand med avtalte oppgaver til brukere av hjemmetjenester i store deler av kommunen. I tillegg betjener vi kommunens trygghetsalarmer mellom 22.00 og 08.00.

Nordøya dagsenter

Telefon: 932 50 478
Adresse: Ørnevegen 6, 9015 Tromsø
Åpent alle hverdager fra kl 1000–1430

Avdelingsleder: Britt Heidi Domben
Telefon: 934 93 283
 
Nordøya dagsenter er en del av hjemmetjenesten og gir tilbud til brukere ved Nordøya hjemmetjeneste. Nordøya dagsenter holder til på  Mortensnes omsorgssenter.
 
Mål
Dagsentertjenesten gir helt nødvendig helsehjelp, avlastning for familiemedlemmer og sosial stimulering for å utsette/forebygge tjenester på et høyere omsorgsnivå. Dagsentertilbud skal gjøre det mulig for den enkelte å kunne bo i eget hjem så lenge de ønsker det. Formålet med oppholdet kan være hjelp til egenomsorg, sosial støtte, aktivisering og økt livskvalitet.
 
Målgruppe/kriterier for å søke
  • Personer med funksjonssvikt pga. isolasjon
  • Personer med demensproblematikk som har behov for sosial stimulering, opprettholde døgnrytme og ernæring
  • Personer som har behov for rekonvalesens etter sykehusopphold
  • Personer som har omfattende omsorgsbehov og der omsorgsyter har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Dagsenter kan gis som avlastningstiltak.
Innhold i dagsenteret
Aktivitetstilbud tilpasset behovet, i hovedsak trivselsaktiviteter som samtaler, høytlesing, minnearbeid, musikk, tur ut, humor og aktiv tilstedeværelse.Frokost, middag og evt. hjelp under måltid. Hjelp med medisiner, tilsyn og faglig oppfølging i samarbeid med hjemmetjenesten.  Det kan avtales timebestilling, og følge til frisør. Transport til og fra dagsenter.

Søknadsskjema