Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Normalhall Storelva

Hallen skal være tilgjengelig for undervisning ved Storelva skole på dagtid. Ellers skal hallen være tilgjengelig for idretten i området.

Framdrift
17. februar 2020: Start grunnarbeider
2. mai 2020: Start betongarbeider 
12. februar: Frist for å sende inn navneforslag til hallen (les mer nederst her) 
Medio juni 2021: Bygget overleveres til Tromsø kommune
August 2021: Hallen kan tas i bruk av skole og idretten
 
Økonomi
Prosjektet har en kostnadsramme inklusive prisstigning på 145 millioner.
 
Størrelse
Hallen har et brutto areal (BRA) på 2752 m². Spilleflaten inklusive sikkerhetssone utgjør 1 146,4 m². Bygget er 10,7 meter høyt
 
Plassering
Hallen plasseres mellom eksisterende idrettshall og fotballbane ved Øvre Storvollen.

Entrepriseform
Anskaffelsen er utformet som en Hovedentreprise hvor Bygg får ansvar som hovedentreprenør. Kontraktsvilkår i henhold til NS8405. Totalt består anskaffelsen av 7 delentrepriser.
 
Entreprenører og rådgivere
Prosjekteringsgruppe: Link arkitektur og Multiconsult
Byggentreprenør: Bjørn Bygg AS
Rørentreprenør: Reidar Skagseth AS
Ventilasjonsentreprenør: GK inneklima AS
Elektroentreprenør: JM Hansen AS
Heisentreprenør: Schindler AS
Grunnentreprenør: Peab Anlegg As
 
Hallmerking
Banemerking omfatter følgende:
håndball-merking med gulelinjer
basketball- merking med røde linjer
innebandy-merking med oransjhe linjer
volleyball-merking med lyseblå linjer
badminton-merking med svarte linjer
tennis-merking med hvite linjer
 
Garderober
6 garderober hvorav 2 er universelt utformet
2 dommergarderober

Bruk og kapasitet
Hallen er tilgjengelig for undervisning i regi av Storelva skole på dagtid. Øvrige tidspunkt er hallen tilgjengelig for idretten i området. Tribune dimensjoneres for 350 personer. Ved spesielle arrangementer legges det opp til maksimalt 1 500 personer på plan 1.
 
Byggekamera
Link til byggekamera legges ut her så snart det er på plass (mai/juni 2020)

Kontaktpersoner
Prosjektleder: Jørgen Drangfelt
Assisterende prosjektleder: Bjørn Owren

Planer og tegninger:
Gulvplan 1. etasje
Gulvplan 2. etasje
Fasade nord og øst
Fasade sør og vest
Riggplan

Navnesak:
Har du navneforslag til den nye idrettshallen på Storelva?
En vanlig måte å gi navn på kommunale bygg på, er å bruke et stedsnavn i området, og deretter hva slags tjeneste det er snakk om. Aktuelle stedsnavn i området er Rødtinden, Kvaløya og Storvollen. Stedsnavnet Storelva er allerede i bruk på en annen idrettshall i området.
Send inn begrunnet forslag til postmottak@tromso.kommune.no innen 12. februar 2021.

Les også:

 Skriv ut |
Del denne side: