Trond Brattland har bedt om å bli fristilt fra stillingen som avdelingsdirektør for helse og omsorg i Tromsø kommune av personlige årsaker. 

– Det har vært en spennende, men krevende tid som avdelingsdirektør. Jeg har ledet en rekke prosesser med omfattende omstillingsarbeid over lengre tid. Det er gjort mye godt arbeid, samtidig som mye gjenstår. Den siste tiden har jeg kjent behovet for å slippe til nye krefter, sier Brattland. 

- Har lagt ned uvurderlig arbeid
Trond Brattland har vært avdelingsdirektør siden august 2016, og kom da fra stillingen som kommuneoverlege. Konstituert avdelingsdirektør blir Margrethe Kristiansen, som i dag er seksjonsleder for sykehjem. Hun konstitueres i stillingen fra og med mandag 25.11. Stillingen som direktør skal lyses ut.

– Jeg har stor forståelse og respekt for Trond Brattlands beslutning. Det har vært en utfordrende situasjon i sektoren over tid. Han har lagt ned et utrolig stort og uvurderlig arbeid for Tromsø kommune. Heldigvis får vi nyte godt av hans kompetanse fremover også, sier kommunedirektør Britt Elin Steinveg. 

Skal over i annen stilling
Brattland er fortsatt ansatt i kommunen. Nå får han studiepermisjon i en måned for faglig oppdatering. Hvilken rolle han skal inn i, er ikke avklart. 

– Det er med stor ydmykhet jeg har takket ja til stillingen. Trond Brattland har vært en stødig og modig leder gjennom snart fire år, og jeg har stor respekt for den jobben han har gjort, sier Margrethe Kristiansen. 

Vil ha godt samarbeid
– Ved siden av å få til en sunn økonomi, blir vår viktigste jobb fremover å sikre innbyggerne gode tjenester og hjelp til riktig tid. Det skal vi klare gjennom forebygging, tidlig innsats, samt hjelp og veiledning til å mestre egen hverdag. Jeg gleder meg til å ta fatt på utfordringen sammen med dyktige ansatte og ledere, politisk ledelse, tillitsvalgte og brukerorganisasjoner, sier Kristiansen. 

– Vi er heldige i Tromsø kommune, som har så mange dyktige medarbeidere. Jeg er veldig glad for at Margrethe har takket ja til å bli konstituert. Hun er faglig svært dyktig, og jeg ser frem til å samarbeide med henne, sier Steinveg.