Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Byutvikling, byggesak

Ny bolig

Hvis du skal bygge ny bolig, kan du ikke søke selv. Søknaden må utarbeides av profesjonelle firma.

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det betyr at du er bestilleren, mens profesjonelle fyller ut søknaden for deg. Prosjektering og utførelse overlates også til profesjonelle firma, som du må inngå avtaler med. Firma må erklære ansvarsrett.

Hvilke planbestemmelser gjelder?

Planbestemmelser som gjelder for eiendommen din, finner du her.

Dersom det du vil gjøre er i strid med noen av bestemmelsene, er det mulig å søke om dispensasjon.

Søk ved hjelp av profesjonelt firma

Dersom du skal føre opp ny bolig, må du ta kontakt med et firma som kan stå som ansvarlig søker for hele søknadsprosessen. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. En ansvarlig søker fungerer som bindeledd mellom deg, kommunen og andre firma som skal jobbe med tiltaket.

Bolig bygget uten godkjenning?

Dersom en boenhet er etablert uten at den er godkjent, må det søkes godkjenning etter gjeldende regler.

Det påløper dobbelt gebyr i forhold til søknad på forhånd.

Om søknad skjer etter pålegg fra kommunen, vil det påløpe gebyr for ulovlighetsoppfølging i tillegg.

Lover og retningslinjer

Direktoratet for Byggkvalitet har en komplett oversikt over gjeldende lov- og regelverk på sin hjemmeside.

Les også:

 Skriv ut |
Del denne side: