Vi har tekniske utfordringer med innsynsportalen vår etter omlegging til nytt saks- og arkivsystem.

Inntil videre må du gå inn her for å finne postjournal og møtekalender/-dokumenter til og med 21.10.2019: http://historisk-innsyn.tromso.kommune.no/

Møtekalender og -dokumenter fra 22.10 og fremover er tilgjengelig som vanlig på innsyn.tromso.kommune.no.

Det er store forsinkelser i publisering av postlisten, men det vil bli publisert så raskt som det lar seg gjøre.

Vi gjør oppmerksom på at bygg- og plansaker har egen postliste, hvor alle offentlige dokumenter publiseres i fulltekst.