Byrådet styrker ordførerens kontor for å sikre en god overgang fra byråd til formannskap. Per Limstrand har i dag takket ja til å administrativt lede arbeidet, og vil fram til 1. juli 2016 være kommunaldirektør ved ordførerens kontor.
 
Kommunestyret vedtok i oktober at parlamentarismen avvikles 1. juli 2016, til fordel for formannskapsmodellen. Byrådsleder Kristin Røymo skal sammen med en styringsgruppe bestående av det fremtidige formannskap, politisk lede dette arbeidet. Limstrand tiltrer umiddelbart for å lede det administrative arbeidet.
 
– Vi skal lage en egen Tromsø-modell. Per Limstrand har all den erfaring og kompetanse som skal til for å være sentral i dette arbeidet. Jeg er derfor veldig fornøyd med at vårt førstevalg takket ja til oppgaven, sier byrådsleder Kristin Røymo.
 
Per Limstrand har vært kommunaldirektør ved byrådsleders kontor i fire år.
– Jeg er både glad og ydmyk for den tillit byrådet og ordføreren har gitt meg. Det er et stort arbeid som skal gjøres, som krever innsats og koordinering fra veldig mange. Jeg ser frem til å ta fatt på denne oppgaven, sier Limstrand.
 
Han tiltrer stillingen tirsdag 12. januar. Mari Enoksen Hult er konstituert som kommunaldirektør ved byrådsleders kontor fram til 1. juli 2016.