Den innebærer at det i ordinær undervisning maksimalt skal være:
- 16 elever per lærer i snitt på hele 1.-4. trinn.
- 21 elever per lærer på hele 5.-7. trinn
- 21 elever per lærer på hele 8.-10. trinn.
Kommunene får øremerkede midler for å oppfylle normen, som gjelder utdannede pedagoger. For Tromsø kommune innebærer det 26 nye lærerårsverk fordelt på skolene (se liste under).
 
Stiller ikke krav til enkelttimer eller klasser
Lærernormen skal være på skolenivå, og det er det totale antall elever på henholdsvis 1.-4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn som avgjør hvor mange lærere som skal til for å oppfylle normen.

- Normen gjelder altså ikke for hver klasse/gruppe. I praksis betyr det at enkelte klasser på et trinn kan ha flere eller færre enn 16 elever per lærer. Normen regulerer den samlede lærertettheten på 1.-4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Den skal ikke stille krav til den faktiske gruppestørrelsen i hver enkelt time eller undervisningssituasjon, sier Geir Olsen, seksjonsleder for skole.

Assistenter, ressurser til spesialundervisning og andre støttefunksjoner kommer i tillegg til lærernormen.
 
Kan flytte lærere mellom trinn
Dersom en skole ikke oppfyller normen på for eksempel 1.-4. trinn, men har flere ressurser enn normen tilsier på mellomtrinnet, må skolen selv flytte ressurser mellom trinnene for å oppfylle kravene.

- Vi følger skolene tett opp for å passe på at alle har tilbud som er i tråd med normen, sier Olsen.
 
Disse får flere lærere
Her er listen over skolene i Tromsø som har fått flere årsverk som følge av lærernormen:
Lunheim (5,9)
Sommerlyst (5,8)
Reinen (3,3)
Fagereng (3,0)
Tromsdalen (2,4)
Selnes (1,7)
Sandnessund (1,3)
Kroken (1,1)
Storelva (0,6)
Mortensnes (0,5)
Kvaløysletta (0,3)
Totalt: 25,9
 
På denne siden hos Utdanningsdirektoratet kan du selv sjekke lærertettheten på din skole. De skolene som har flere årsverk enn normen krever, blir ikke fratatt ressurser.
 
Flere lærere neste år
Fra 1. august 2019 skjerpes kravene ytterligere. Da skal det maksimalt være:
- 15 elever per lærer på hele 1.–4. årstrinn
- 20 elever per lærer på hele 5.–7. årstrinn
- 20 elever per lærer på hele 8.–10. årstrinn