1. juli går Tromsø kommune over til formannskapsmodell. Kristin Røymo blir ordfører og Jarle Aarbakke varaordfører.

Britt Elin Stenveg blir administrasjonssjef, og overtar dermed den administrative delen av byrådets arbeid. Formannskapet er det politiske utvalget som ivaretar politikken. 

Første møte i formannskapet er 1. juli kl. 1200. 

Oversikt over medlemmene i formannskapet.

Alle reglementer for de folkevalgte og den nye styringsformen.