Vi setter opp nye gatelys i deler av Tromsdalen. Arbeidet gjøres i forbindelse med at HomeNet skal legge fiber i gatene. 

Det er også en stor besparelse på sikt å skifte ut de gamle trestolpene. Det blir bedre lys, noe som også er energibesparende. I tillegg gjør vi det av trafikksikkerhetsmessige grunner. Arbeidet starter i området Tønsnesvegen, Åsvegen og Tindvegen (se kart)
 
I år skal vi legge ned stålfundamenter, trekkerør for kabel og jording i grøften. I 2017 kommer kabel, nye stålmaster og armaturer. Dette gjør vi både for økonomiens del, og for ikke å mørklegge store deler av området. Etter at alt nytt er montert, river vi alle trestolpene og ledningene.
 
Når vi skal plassere stålmastene tar vi utgangspunkt i hvordan dagens trestolper står. Lysberegninger og krav til belysning betyr at det komme noen flere master enn i dag.  
Kommunens representant og entreprenør kommer til å sette ned en påle som viser hvor den nye lysmasten skal stå.